Từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông

‘Fire engine’ nghĩa là xe cứu hỏa, ‘forklift’ chỉ chiếc xe nâng còn ‘subway’ là tàu điện ngầm.

Từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/tu-vung-tieng-anh-ve-phuong-tien-giao-thong-3855111.html/p>