Từ vựng Anh – Anh và Anh – Mỹ về giáo dục

Người Anh dùng từ “rubber” để chỉ cục tẩy, trong khi người Mỹ nói “eraser”. 

Từ vựng Anh - Anh và Anh - Mỹ về giáo dục
Nghĩa Từ vựng Anh – Anh Từ vựng Anh – Mỹ                                 
Điểm A mark A grade
Cán bộ giảng dạy (Academic) staff Faculty
Giáo sư Professor Full professor
Kỳ nghỉ Holiday Vacation
Hiệu trưởng

Headmaster (male), headmistress (female)

Principal
Toán học Maths Math
Ngày hội tham quan trường học Open day Open house
Giờ giải lao Break time Recess
Túi đựng cơm trưa Packed lunch Bag lunch
Cục tẩy Rubber Eraser
Phòng giáo viên Staff room Teacher’s lounge
Dấu chấm Full stop Period
Thời khóa biểu Timetable Schedule
Giày thể thao Plimsolls Gym shoes
Trường tiểu học Primary school Elementary school
Bài kiểm tra Exam Test

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/tu-vung-anh-anh-va-anh-my-ve-giao-duc-3854340.html/p>