Tên gọi các loài động vật có vú trong tiếng Anh

‘Chimpanzee’ chỉ loài tinh tinh trong khi ‘squirrel’ dùng để chỉ những chú sóc.

Tên gọi các loài động vật có vú trong tiếng Anh

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/ten-goi-cac-loai-dong-vat-co-vu-trong-tieng-anh-3854664.html/p>