Điều Tra

Y án kẻ giết bạn nghiện sau lời thách thức đánh nhau