Những cách nói thay thế ‘It’s interesting’ và ‘It’s boring’

Để ngôn ngữ sinh động hơn, bạn có thể dùng câu “I was dying of boredom” (Tôi đang chán muốn chết) thay vì “It’s boring”. 

Những cách nói thay thế Its interesting và Its boring

Nguồn: https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cach-noi-thay-the-it-s-interesting-va-it-s-boring-3853808.html/p>