FunFact

Cơn mưa trút hàng trăm con cá xuống thị trấn Ấn Độ

Trốn chó hoang, hươu con mất mạng dưới vuốt hổ

Trăn đối đầu với đôi kỳ đà trên bãi cỏ