13 từ vựng khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ

Quả bí trong tiếng Anh-Mỹ là ‘zucchini’ trong khi Anh-Anh sử dụng ‘courgette’. 

13 từ vựng khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ
13 từ vựng khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ - 1
13 từ vựng khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ - 2
13 từ vựng khác nhau trong Anh-Anh và Anh-Mỹ - 3

Nguồn: https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/13-tu-vung-khac-nhau-trong-anh-anh-va-anh-my-3843855.html/p>